Poniżej przedstawiamy ogólny plan ośrodka – zaznaczono umiejscowienie domków A-K z wejściami, tarasów (kolor żółty) i ścieżek.